Algemene voorwaarden


Betaling
Zeven dagen na ontvangst van de factuur moet 50% van het bedrag overgemaakt worden onder vermelding van naam en aankomstdatum. Na ontvangst van de betaling is de overeenkomst definitief. Het restbedrag dient uiterlijk twee weken voor aankomstdatum aan ons worden voldaan.

Annulering door de huurder
Annuleringen dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. De datum waarop wij de annulering ontvangen is bepalend.

1. Bij annulering door de huurder méér dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de annuleringskosten gelijk aan de voldane aanbetaling.

2. Bij annulering door de huurder van 6 tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 80% van de totale huursom.

3. Bij annulering door de huurder minder dan 3 weken voor aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 100% van de totale huursom.

Wij adviseren u een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
1. De verhuurder is jegens gastbewoner(s) of campinggasten niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van bezittingen van de huurder uit het gehuurde of van het terrein van de verhuurder. Verhuurder is verder niet aansprakelijk voor enig ongeval of letsel van de huurder en andere personen gedurende hun verblijf, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming in het gehuurde die aan de verhuurder of diens personeel is toe te rekenen.

2. De gastbewoner(s) of campinggast(en) is/zijn jegens de aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en het terrein alsmede voor schade aan de bezittingen van overige huurders en die van de verhuurder die is veroorzaakt door het doen of (na)- laten van de huurder, zijn gezinsleden, en eventuele door hem toegelaten bezoekers.

3. Mocht u famlie/vrienden ontvangen die ook gebruik willen maken van onze faciliteiten dan kan dit alleen na overleg met ons!

Geschillen
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Frans recht van toepassing. Uitsluitend een Franse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 
⇧ Back to Top